คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)
ร่วมใจแปรอักษรถวายความอาลัยแด่องค์สมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

600116-01

590622

director-hd2-fw_

blank-10-fw

600105-news-fw

600105-news-fw

600105-news-fw

600105-announce-fw

600123-01-fw600110-01-fw

600105-anno-2-fw

school-hd-fw_

600105-news-fw

590725-saraburi-model591203-01-fw_
591212-03-fw_600113-complaints-fw_-fw

501201-manual-fw_590824-plan-fw_590613-01590202-3-1591127-02-fw_

blank-10-fw