สัญญาใจระหว่างคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดส้มป่อย ที่จะร่วมมือกัน ขับเคลื่อนเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ของลูกหลาน ในปีการศึกษา 2560

สัญญาใจระหว่างคุณครู

Read more

คุณครูกองแก้ว เกื้อกูล และคณะจาก กศน.ตำบลเขาวง มาให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวงฯ

คุณครูกองแก้ว เกื้อก

Read more
Page 3 of 7612345678910...203040...Last »