พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ ร.ร.วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร)

นายธันวา ดีช่วย ผอ.ส

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.

Read more

โรงเรียนบ้านสระลำใย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านสระลำใย

Read more

ร.ร.ชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more