พบผู้ปกครองนักเรียน รร.วัดถนนเหล็ก อ.เมือง เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน

27 กุมภาพันธ์ 2560 บ

Read more

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับครก ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ กับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 26 กุม

Read more

นิทรรศการสื่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก

Read more

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.อนุบาลศาลาแดง

23 ก.พ.2560 สถานีตำร

Read more

บรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัด กศจ.สระบุรี

# วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุ

Read more