คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ร่วมฟังเทศน์ และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองโนใต้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์

Read more

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2560 ร.ร.บ้านห้วยหินขาวฯ นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมา จัดป้ายนิเทศ ทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และเวียนเทียน

กิจกรรมวันมาฆบูชา 25

Read more

คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดส้มป่อย ฟังธรรมเทศนาจากท่านเจ้าอาวาสวัดส้มป่อย เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

คณะครู นักเรียนโรงเร

Read more

ขอแสดงความยินดี ด.ญ.พิชญาภา สารีวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง

ขอแสดงความยินดี ด.ญ.

Read more

ต้อนรับนางสาวรัชนีย์ บุดดา เนื่องในโอกาสย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

9 ก.พ.2560 ร.ร.อนุบา

Read more

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระพุทธบาท ที่ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

โรงเรียนประชาสงเคราะ

Read more