คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดตรีบุญญาราม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

5 มกราคม พ.ศ. 2560 เ

Read more