ตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4 ณ สนามสอบโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more

ร่วมแรง ร่วมใจคุณครูกับนักเรียนโรงเรียนวัดส้มป่อย ช่วยกันขุดดิน ขนดิน ปลูกพืชผักสวนครัว

ร่วมแรง ร่วมใจคุณครู

Read more

ขอแสดงความยินดี นายบัณฑิต พรสินชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดี นายบ

Read more

นักเรียนชั้น ป.5 – 6 โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมถ์ ร่วมกิจกรรมการแสดงค่านิยม 12 ประการกับสโมสรโรตารีพระพุทธบาท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

คณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอฯ ได้นำเงินและของใช้ไปมอบให้ผู้ปกครองของน้องภูมิ นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้น อนุบาล 1/3 ซึ่งบ้านเกิดเพลิงไหม้

นางอำไพพรรณ์ มอญรัต

Read more

คณะครูโรงเรียนวัดตรีบุญญารามได้นำคณะนักเรียน ระดับชั้นป.3 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ที่โรงเรียนโคกตูมวิทยา

23 กุมภาพันธ์ 2560 ค

Read more