ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายของสพป.สระบุรี เขต 1

ผู้บริหาร และคณะครูโ

Read more

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 4 – 5 ก

Read more