สำรวจและจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ผอ.จิราภรณ์ อินทร์พร

Read more
Page 5 of 7612345678910...203040...Last »