รร.วัดบ้านโคกฯ จัดกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้นักเรียนเข้า ใจรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยผ่านการเรียนรู้แบบสะเต็มคึกษา

รร.วัดบ้านโคกฯ จัดกิ

Read more

ร่วมกิจกรรมขยายผล PLC โดยครูชั้น ป.1 และ ผอ.รร.ใน อ.พระพุทธบาท 26 รร. ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) นักเรียนชั้น ป.1 อ่าน/เขียน ได้ภายใน 50 วัน

31 พฤษภาคม 2560 นายป

Read more

คุณครูโรงเรียนวัดส้มป่อย ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันเต็มที่ ที่จะขับเคลื่อน ให้เด็กๆชั้น ป.1 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ ภายใน 50 วัน

คุณครูโรงเรียนวัดส้ม

Read more

นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียน รร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรีฯ ร.ร.บ้านธารทองแดง และ ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจิก

30 พฤษภาคม 2560 นายป

Read more
Page 6 of 76« First...234567891011...203040...Last »