กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2

Read more

แก้ปัญหาให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ภายใน 50 วัน อำเภอพระพุทธบาท โดยกระบวนการ PLC นำทีมโดยคณะผู้บริหารอำเภอพระพุทธบาท

แก้ปัญหาให้นักเรียนอ

Read more

พระอาจารย์ อิศเรศ สนฺตจิตฺโต ได้มาทำการสอนวิชาธรรมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทางโรงเรียนวัดตรีบุญญาราม

26 พฤษภาคม 2560 พระอ

Read more

กรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบ 2560 (รอบสอง)

ช่วงเช้าพฤหัสบดี 25

Read more

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองจาน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภา

Read more