ทางโรงเรียนวัดแพะโคก ขอขอบคุณ ศน.กมลทิพย์ เจือจันทร์ ที่ช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

1 พ.ค.2560 ทางโรงเรี

Read more

คณะครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รวมทั้งชุมชน ขอขอบคุณ เครือ SCG บริษัทกระเบื้องกระดาษไทยท่าหลวง และพี่ๆน้องๆจิตอาสาทุกท่าน ที่มาช่วยทำรั้วสนามเด็กเล่นให้ดูสวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 29 &#821

Read more

ชี้แจงการนำผลการทดสอบทุกระดับทุกประภเท PLC การประกันคุณภาพ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดการเรียนรู้ขยะ สู่การขับเคลื่อนปีการศึกษา 2560

ช่วงเช้าอังคารที่ 25

Read more