กิจกรรม”ต้นไม้ความรู้และขนมสร้างอาชีพ” ของโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

ผอ.สุรินทร์ โตบารมีก

Read more

ร่วมแรง ร่วมใจคุณครูกับนักเรียนโรงเรียนวัดส้มป่อย ช่วยกันขุดดิน ขนดิน ปลูกพืชผักสวนครัว

ร่วมแรง ร่วมใจคุณครู

Read more

Ptv มาถ่ายทำกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานมะขามแปลงกายที่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สพป.สระบุรี เขต 1

Ptv มาถ่ายทำกิจกรรมก

Read more

นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพลัด ฝึกทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ เพิ่มเวลารู้ OBEC Active Leaning Camp

นักเรียนโรงเรียนบ้าน

Read more

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดโนนสภารามฯ

7 กุมภาพันธ์ 2560 นา

Read more
Page 1 of 212