ประชุมตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2

Read more
Page 1 of 1112345678910...Last »