พบผู้ปกครองนักเรียน รร.วัดถนนเหล็ก อ.เมือง เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนในนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน

27 กุมภาพันธ์ 2560 บ

Read more

สร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)

20 กุมภาพันธ์ 2560 น

Read more
Page 6 of 11« First...234567891011