ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธพัตนาอัตลักษณ์ 29 ประการ และบูรณาการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียติ 32 โรงเรียน

นายธันวา ดีช่วย ผอ.ส

Read more

ประชุมการบริหารจัดการงานธุรการโรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม ในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1

8 กุมภาพันธ์ 2560 นา

Read more
Page 7 of 11« First...234567891011