ประชุมการบริหารจัดการงานธุรการโรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม ในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนแม่เหล็ก) ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1

8 กุมภาพันธ์ 2560 นา

Read more

ติดตามการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 และให้กำลังใจนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะสอบ O-NET

3 กุมภาพันธ์ 2560 นา

Read more

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์สอบมหาลัยธรรมศาสตร์รังสิต และไปให้กำลังใจแก่นักเรียนและครูที่ปรึกษา ที่เป็นตัวแทนของ สพป.สระบุรี เขต 1

29 มกราคม 2560 นายธั

Read more
Page 7 of 1012345678910