บรรยายเรื่องการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง) พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ สพม.๔๐ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่แ

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายรังสรรค์ อินทพันธ

Read more
Page 2 of 71234567