ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรชัย รอดประสิทธิ์ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ 4 โรงเรียนบ้านปากข้าวสารฯ ได้รับเครื่องหมายแรงงานติดดาว

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม

Read more

อบรมประมวลจริยธรรมเดี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

นายคชาสวัสดิ์. อยู่อ

Read more
Page 3 of 6123456