ร่วมประชุมคณะกรรมการรับสมัครและตรวจเอกสารหลักฐานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายรังสรรค์ อินทพันธ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online รุ่นที่ 1

นายปุณญเกียรติ เดิมผ

Read more
Page 5 of 71234567