ชี้แจงการนำผลการทดสอบทุกระดับทุกประภเท PLC การประกันคุณภาพ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดการเรียนรู้ขยะ สู่การขับเคลื่อนปีการศึกษา 2560

ช่วงเช้าอังคารที่ 25

Read more

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและการนำแผนสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2

ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2

Read more
Page 3 of 9123456789