นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานของบริษัททรู ณ รร.วัดมะขามเรียง

ศน.พชรณัฏร์ อ่อนละมั

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online รุ่นที่ 2

นายสมบัติ เนตรสว่าง

Read more
Page 4 of 6123456