นำเสนอการบริหารและการสอนที่มีประสิทธิภาพ เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครู สระบุรี เขต 1 รุ่นที่ 2

ช่วงเช้าอังคารที่ 28

Read more

ติดตามการนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ที่ได้รับการสนับสนุน จากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

16 กุมภาพันธ์ 2560 ศ

Read more

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ศน.สมาน ศน.พชรณัฏฐ์

Read more
Page 6 of 9123456789