ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระ 9 รูป เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 92 ปี

เมื่อวันที่ 6 มิถุนา

Read more

โรงเรียนบ้านปากข้าวสารฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมออกกำลังให้กับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

วันที่ 5 มิถุนายน 25

Read more

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืิองดินซีเมนต์ บ้านหนองจาน บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านหนองจาน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนา

Read more

คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ปีที่ 6 จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

นายสาธิต ชูทอง ผู้อำ

Read more

คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดนางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรีศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลศาลาแดง สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)

5 มิ.ย.2560 ผู้บริหา

Read more
Page 1 of 4612345678910...203040...Last »