นักเรียนชั้น ป.5 – 6 โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมถ์ ร่วมกิจกรรมการแสดงค่านิยม 12 ประการกับสโมสรโรตารีพระพุทธบาท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

คณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอฯ ได้นำเงินและของใช้ไปมอบให้ผู้ปกครองของน้องภูมิ นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้น อนุบาล 1/3 ซึ่งบ้านเกิดเพลิงไหม้

นางอำไพพรรณ์ มอญรัต

Read more

คณะครูโรงเรียนวัดตรีบุญญารามได้นำคณะนักเรียน ระดับชั้นป.3 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ที่โรงเรียนโคกตูมวิทยา

23 กุมภาพันธ์ 2560 ค

Read more

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดเขาวงฯ ทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

คุณครูณทชา สายสาคร แ

Read more

คณะกรรมการจากโรงเรียนในกลุ่มหนองแซงได้ดำเนินการสอบอ่านออกเขียนได้ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองกะธาตุ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

คณะครูโรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ร่วมเข้าชมการถ่ายทอดสดการแจ้งนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU )

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้

Read more

โรงเรียนในกลุ่มทุ่งรวงทอง อำเภอบ้านหมอนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตนารีสามัญค่ายลูกเสือวีรชัย

โรงเรียนในกลุ่มทุ่งร

Read more

โรงเรียนท้ายพิกุลฯ มอบเกียรติคุณบัตร แด่พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท ที่สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more
Page 10 of 30« First...6789101112131415...30...Last »