โรงเรียนบ้านสระลำใย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านสระลำใย

Read more

ร.ร.ชุมชนวัดหนองโนใต้ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว( สำเภาราฎษร์บำรุง)จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณทิตน้อย และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more
Page 2 of 3012345678910...2030...Last »