คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐ สระบุรี นำคณะครูศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

คณะผู้บริหารสถานศึกษ

Read more

นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาพลัด ฝึกทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ เพิ่มเวลารู้ OBEC Active Leaning Camp

นักเรียนโรงเรียนบ้าน

Read more

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน ร่วมทำกิจกรรมไหว้พระ รับศีล สวดมนต์ และร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ ณ วัดคีรีวง(หนองจาน)

10 กุมภาพันธ์ 2560 ค

Read more

คณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ร่วมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและเตรียมการเพื่ออาชีพ “เปิดประตูสู่ ส.ว.”

ผอ.สุพัน สวัสดิผล พร

Read more

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยบงฯ จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา และตักบาตรทำบุญพระสงฆ์มาปริวาสกรรม ณ วัดห้วยบง

คณะครูและนักเรียนโรง

Read more