คณะครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 6 ณ วัดเขาวง

คณะครูโรงเรียนอนุบาล

Read more

ขอขอบคุณ คุณครูปราณี สังข์นาค ที่เสียสละเวลา มาสอนเด็กๆ ที่จะขึ้นชั้นป.1 และ ป.2 โรงเรียนวัดส้มป่อย เพื่อเตรียมการอ่านออกเขียนได้ ในปีการศึกษา 2560

ขอขอบคุณ คุณครูปราณี

Read more

กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more
Page 4 of 3812345678910...2030...Last »