รร.วัดบ้านโคกฯ จัดกิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้นักเรียนเข้า ใจรู้ถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยผ่านการเรียนรู้แบบสะเต็มคึกษา

รร.วัดบ้านโคกฯ จัดกิ

Read more

คุณครูโรงเรียนวัดส้มป่อย ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันเต็มที่ ที่จะขับเคลื่อน ให้เด็กๆชั้น ป.1 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ ภายใน 50 วัน

คุณครูโรงเรียนวัดส้ม

Read more
Page 4 of 4612345678910...203040...Last »