คุณครูและนักเรียนโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี นำเสนอกิจกรรมเพื่อคัดเลือกรางวัลระดับสูงสุดระดับชาติของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

29 พฤษภาคม 2560  นาย

Read more

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอฯได้เข้าร่วมกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

โรงเรียนอนุบาลบ้านหม

Read more

โรงเรียนวัดเเพะโค ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

วันที่ 29 พ.ค.2560 น

Read more

แก้ปัญหาให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ภายใน 50 วัน อำเภอพระพุทธบาท โดยกระบวนการ PLC นำทีมโดยคณะผู้บริหารอำเภอพระพุทธบาท

แก้ปัญหาให้นักเรียนอ

Read more

พระอาจารย์ อิศเรศ สนฺตจิตฺโต ได้มาทำการสอนวิชาธรรมศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทางโรงเรียนวัดตรีบุญญาราม

26 พฤษภาคม 2560 พระอ

Read more
Page 5 of 4612345678910...203040...Last »