โรงเรียนบ้านปากข้าวสารฯ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2

Read more

ทางโรงเรียนวัดแพะโคก ขอขอบคุณ ศน.กมลทิพย์ เจือจันทร์ ที่ช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

1 พ.ค.2560 ทางโรงเรี

Read more

คณะครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง รวมทั้งชุมชน ขอขอบคุณ เครือ SCG บริษัทกระเบื้องกระดาษไทยท่าหลวง และพี่ๆน้องๆจิตอาสาทุกท่าน ที่มาช่วยทำรั้วสนามเด็กเล่นให้ดูสวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 29 &#821

Read more
Page 5 of 3812345678910...2030...Last »