มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมอบรางวัลเด็กดีศรีอนุบาลเสาไห้

ผอ.สุพัน สวัสดิผล ผู

Read more

สภ.พระพุทธบาท ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

8 มีนาคม 2560 สภ.พระ

Read more
Page 5 of 3012345678910...2030...Last »