ร.ร.อนุบาลศาลาแดง นำโดยผอ.บรรลือศักดิ์ สมานมากและคณะครู ต้อนรับคุณครูกัลยาณี บุญเถื่อน และคุณครูสุมนต์พร พูนสมบัติ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

ร.ร.อนุบาลศาลาแดง นำ

Read more

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

31 มีนาคม2560 โรงเรี

Read more

โรงเรียนบ้านหนองจาน ให้โอวาทและมอบใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอากาศ โพธิ์อ่อง ผ

Read more

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และมอบใบแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.บ้านหนองกะเบา

เมื่อวันที่ 31 มีนาค

Read more

มอบเสื้อกีฬาให้คณะครูโรงเรียนบ้านหนองจาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจตลอดปีการศึกษา

27 มีนาคม 2560. ผอ.อ

Read more

พีธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระเบียนสะสมผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 มีนาคม 256

Read more
Page 7 of 38« First...3456789101112...2030...Last »