ได้นำแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ถุงเท้า และเสื้อผ้า ที่ไ้ด้รับบริจาคจากกลุ่มแฟนเพจ Happiness Grade A มอบเพิ่มให้แก่นักเรียนทุกคนจนหมดทุกชิ้นที่ได้รับมา

นักเรียนได้รับเพิ่มอ

Read more

คณะครูโรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ สอนนักเรียนทำสบู่เหลว และน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร (ใบโหระพา) เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวล

Read more