พิธีมอบโล่รางวัลเรียนดี โล่รางวัลประพฤติดี เกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และมอบระเบียนผลการเรียน ปพ.1 : ป ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา

นายชรัส บุญณสะ รองผู

Read more

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดห้วยบงฯ เข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะครูและบุคลากรทางก

Read more

โรงเรียนวัดมะขามเรียงได้จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อย

27 มีนาคม 2560 โรงเร

Read more

มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถทำคะแนน o-net ประจำปีการศึกษา 2559

ผอ.ขจรศักดิ์ ชัยสมตร

Read more
Page 8 of 38« First...45678910111213...2030...Last »