คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับครก ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ กับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 26 กุม

Read more

นิทรรศการสื่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก

Read more

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.อนุบาลศาลาแดง

23 ก.พ.2560 สถานีตำร

Read more

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ร.ร.อนุบาลศาลาแดง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน มอบเงินช่วยค่าจัดการศพให้กับมารดาของเด็กหญิงนุชรดี ศรีภาชน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

24 ก.พ.2560 ชมรมเครื

Read more

ร่วมแรง ร่วมใจคุณครูกับนักเรียนโรงเรียนวัดส้มป่อย ช่วยกันขุดดิน ขนดิน ปลูกพืชผักสวนครัว

ร่วมแรง ร่วมใจคุณครู

Read more

ขอแสดงความยินดี นายบัณฑิต พรสินชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดี นายบ

Read more