คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ทัศนศึกษา : 25 มีนาค

Read more

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนอนุบาลสระบุร

Read more

งานวันสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 และงานเปิดบ้านชมนิทรรศการวิชาการของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213

24 มีนาคม 2560 งานวั

Read more

โรงเรียนบ้านซับครก จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House และวันแห่งความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 22 มกราคม 256

Read more

โรงเรียนบ้านสระลำใย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านสระลำใย

Read more