ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ (รถโมบาย) เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชน

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.

Read more

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดห้วยบงฯ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ วัดห้วยบง

นางสาวพูนศรี มนตรีพา

Read more

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ และแจกหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ มาโรงเรียน

โรงเรียนวัดห้วยบงฯ ข

Read more