ติดตามการนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ที่ได้รับการสนับสนุน จากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

16 กุมภาพันธ์ 2560 ศ

Read more

ผู้บริหารและคณะ จากบริษัททรู คอปเปอร์เรชั่น จำกัด เข้าตรวจเยี่ยมและเช็คอุปกรณ์ ที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านซับครก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์

Read more

นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานของบริษัททรู ณ รร.วัดมะขามเรียง

ศน.พชรณัฏร์ อ่อนละมั

Read more