คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับครก ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ กับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 26 กุม

Read more

นิทรรศการสื่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก

Read more

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.อนุบาลศาลาแดง

23 ก.พ.2560 สถานีตำร

Read more

บรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัด กศจ.สระบุรี

# วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุ

Read more

ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองฯ ร.ร.อนุบาลศาลาแดง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน มอบเงินช่วยค่าจัดการศพให้กับมารดาของเด็กหญิงนุชรดี ศรีภาชน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

24 ก.พ.2560 ชมรมเครื

Read more

ตรวจเยี่ยมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4 ณ สนามสอบโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more
Page 1 of 1712345678910...Last »