มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และมอบใบแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.บ้านหนองกะเบา

เมื่อวันที่ 31 มีนาค

Read more

มอบเสื้อกีฬาให้คณะครูโรงเรียนบ้านหนองจาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจตลอดปีการศึกษา

27 มีนาคม 2560. ผอ.อ

Read more

พีธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระเบียนสะสมผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 มีนาคม 256

Read more
Page 1 of 1612345678910...Last »