Coaching team2 ของสพป.สระบุรี เขต 1 ออกนิเทศติดตามและให้คำปรึกษา ผอ.โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน

26 มกราคม 2560 Coaching team2 ของสพป.สระบุรี เขต  1 นำโดย นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 , ผอ.สรพจน์ เกตุก่อผล, ผอ.บรรลือศักดิ์ สมานมาก และ ศน.สมนึก พรเจริญ ออกนิเทศติดตามและให้คำปรึกษา ผอ.โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ ช่วงเช้าผอ.วิชชุดา แจ่มเสือ ผอ.ร.ร.วัดต้นตาลฯ อ.เสาไห้ และช่วงบ่ายผอ.บุษบา บุญบรรลุ ผอ.ร.ร.วัดพระยาทดฯ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

 

บรรลือศักดิ์ สมา

นมาก ภาพ/ข่าว

Mazknight Smile

Mazknight Smile

IT Support : ICT Team : กลุ่มนโยบายและแผน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *