โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนอนุบาลสระบุรีจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดประกวดและการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้นอกห้องสมุด ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดและการแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้นอกห้องสมุด และกิจกรรมการแสดงออกถึงความสามารถของนักเรียน ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูและนักเรียน …….

สำหรับสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่างๆ ในการค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้นอกห้องสมุด สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านและประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นฝึกซ้อมและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดและการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เช่นการแข่งขันระบายสี แข่งขันการเล่านิทานในระดับชั้นต่าง ๆ กิจกรรมการแข่งขันเขียนคำจากภาพ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ เป็นต้น……

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ได้กล่าวว่า กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่านและได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ สุนทรียภาพและนันทนาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และที่สำคัญครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนได้รักการอ่าน เข้าใจถึงวิธีการใช้บริการห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ให้ตนเอง ………..

โรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เช่นกิจกรรมวันภาษาไทย สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุดเป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น

Thawatchai Photharam ภาพ/ข่าว

Mazknight Smile

Mazknight Smile

IT Support : ICT Team : กลุ่มนโยบายและแผน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *