“เปิดบ้านอนุบาลเสาไห้”

“เปิดบ้านอนุบาลเสาไห้”
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานวันเปิดบ้านอนุบาลเสาไห้ มหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย “ค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learnjng Camp”
นายธันวา กล่าวว่า กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ เป็นกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ที่เกิดจากการเรียนรู้มาตลอดปีการศึกษา ที่เป็นร่องรอย หลักฐานและชิ้นงานอันแสดงถึงศักยภาพของครู ผู้เรียน และการบริหารงานของโรงเรียน ใน ๑ ปีการศึกษา ซึ่งการเปิดบ้านวิชาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานนักเรียน ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนในด้านที่สนใจและถนัด เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างขวางขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน แก่ผู้ปกครอง
ด้านนายสุพัน สวัสดิผล ผอ.รร.อนุบาลเสาไห้ กล่าวว่า กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลเสาไห้ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการแสดงของนักเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น การร้องเพลงคุณธรรม เพลงหมู่ การแสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ เกม การตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ อีกหลากหลาย

บุญช่วย พันธ์งาม

Mazknight Smile

Mazknight Smile

IT Support : ICT Team : กลุ่มนโยบายและแผน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *